Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie

Firma DSM zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności na tej stronie. Prosimy
o zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie celem zrozumienia sposobu w jaki gromadzone i wykorzystywane są dane osobowe na Twój temat.

Postanowienia ogólne

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez firmę DSM, która ponosi odpowiedzialność za istotną część strony. Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie opiera się na Kodeksie prywatności danych konsumenta, dostawcy i partnera biznesowego firmy DSM. Treść kodeksu
jak i szczegóły dotyczące firmy DSM można znaleźć klikając pole „Informacje prawne”, które znajduje się po lewej stronie paska nawigacyjnego. Firma DSM odpowiedzialna za istotną część strony będzie zwana w dalszej części oświadczenia „DSM”.

DSM szanuje Twoją prywatność i działa zgodnie z postanowieniami holenderskiej Ustawy
o Przetwarzaniu Danych Osobowych i ustawodawstwem UE dotyczącym ochrony prywatności.

Pliki Cookie

Pliki cookie będą przechowywane na Twoim komputerze jedynie po uprzednim wyrażeniu na to zgody poprzez kliknięcie odpowiedniego pola (bądź pól) podczas wizyty na naszej stronie. Pliki cookie to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach, które Twoja przeglądarka przechowuje lokalnie na Twoim urządzeniu. Pliki te pozwalają nam na rozpoznanie Twojego komputera podczas kolejnych wizyt na naszej stronie. Takie działanie pozwala firmie DSM usprawnić poruszanie się w witrynie oraz dostosować ją do Twoich potrzeb. Ustawienia większości przeglądarek internetowych są skonfigurowane tak, by automatycznie akceptować pliki cookie.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych przy użyciu plików cookie jest określony dla posiadanego komputera i może obejmować adres protokołu internetowego (IP), dzień i godzinę wejścia na stronę oraz części strony, które zostały odwiedzone. Powyższe dane gromadzone są celem monitorowania korzystania ze strony i jej użyteczności, dla celów statystycznych oraz aby przesyłać Ci informacje na temat firmy oraz (nowych) produktach i usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, by przy każdorazowym otrzymaniu plików cookie przesyłane było powiadomienie na ten temat lub odmówienie przyjmowania plików. W każdym czasie można również wycofać zgodę udzieloną na otrzymywanie plików cookie poprzez ponowne odwiedzenie strony i wybranie odpowiednich opcji. Podczas zmiany ustawień można określić, czy przeglądarka ma akceptować pliki cookie z niniejszej strony. Należy jednak zauważyć, że w przypadku odmowy przyjmowania plików niektóre funkcjonalności strony mogą nie być w pełni dostępne.

Google Analytics

Obecnie korzystamy z Google Analytics, narzędzia które pomaga nam prowadzić analizy na temat odwiedzających stronę i podnosić standard dostępnych na niej treści. Google Analytics nie gromadzi danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności Google Analytics odwiedź poniższą stronę: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Gromadzenie danych, cel i odbiorcy

Dane osobowe na Twój temat (np. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, numer telefonu    i adres e-mail) są przez nas gromadzone wtedy, gdy zostaną nam one przekazane podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub wysyłania wiadomości e-mail, procesu zamawiania produktów lub usług, przesyłania zapytań ofertowych lub próśb bądź innych sytuacji, w których dane osobowe zostały przesłane do nas przez Ciebie.

Dane na Twój temat będą przetwarzane dla celów realizacji jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Tobą a DSM, jak również dostarczenia odpowiedzi na otrzymaną od Ciebie prośbę
o informację lub poradę, spełnienia wymogów ustawowych lub prawnych, zapewnienia optymalnej obsługi oraz przesyłania informacji o firmie oraz (nowych) produktach i usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące.

Dane zgromadzone na Twój temat mogą zostać przesłane spółkom należącym do grupy DSM dla celów wymienionych powyżej. Podobnie jak firma DSM, spółki należące do jej grupy będą przetwarzać dane zgodnie z Kodeksem prywatności danych konsumenta, dostawcy i partnera biznesowego firmy DSM oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie.

Dane osobowe zgromadzone na Twój temat zostaną przekazane stronom trzecim (lub wykorzystane w ich imieniu) dla celów marketingu bezpośredniego jedynie po przedstawieniu możliwości odrzucenia takiego działania przez Ciebie. Strony trzecie zobowiązane są do wykorzystywania danych osobowych jedynie w uzgodnionym z firmą zakresie oraz w zgodzie
z Kodeksem prywatności danych konsumenta, dostawcy i partnera biznesowego firmy. DSM zobowiązuje podmioty trzecie do zapewnienia ochrony na odpowiednim poziomie celem zabezpieczenia danych osobowych. Dane osobowe nie będą przesyłane podmiotom znajdującym się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu zabezpieczeń zgodnie z Kodeksem prywatności danych konsumenta, dostawcy i partnera biznesowego firmy DSM.

Każda ze spółek należąca do grupy DSM oraz podmioty trzecie zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wytycznymi firmy.

Dzieci

Strony internetowe należące do DSM nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej szesnastego (16) roku życia. Firma nie będzie świadomie zezwalać na korzystanie ze stron przez odwiedzających, którzy nie spełniają powyższego kryterium wiekowego.

Połączone witryny

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie firmy DSM nie ma zastosowania do stron internetowych, które nie należą do firmy. Powyższe dotyczy również:

  • witryn, do których link widnieje na stronie internetowej firmy DSM; lub
  • wejść na stronę firmy poprzez kliknięcie na link widniejący na innej stronie internetowej.

Prawo dostępu / korekta / zgłaszanie obiekcji

W każdym czasie istnieje możliwość zgłoszenia prośby o dostęp i/lub wprowadzenia korekty i/lub usunięcie danych osobowych jeśli dane te są nieprawidłowe lub nieistotne z punktu widzenia wspomnianych celów. W takim wypadku prosimy o przesłanie prośby o dostęp, korektę lub usunięcie danych osobowych na swój temat drogą mailową.

Okres przechowywania danych

DSM nie będzie przechowywała danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony dłużej niż jest to konieczne, chyba że Kodeks prywatności danych konsumenta, dostawcy
i partnera biznesowego firmy stanowi inaczej.

Bezpieczeństwo danych

Przechowywanie i przesyłanie danych na Twój temat poprzez sieć Internet zostało zabezpieczone przy użyciu obecnie stosowanych technik.

Wersja: 5 lutego, 2015 roku